عرضه مدل جدید NP 1080 قابل حمل

بزودی مدل قابل حمل NP1080 عرضه خواهد شد. بدلیل استفاده از این دستگاه در مدارس و لزوم حمل و نقل هر روزه آن لازم بود مدلی سبک تر و کوچک تر ارائه گردد. در سری جدید از کامپیوترهای لپ تاپ قدرتمندی استفاده شده است و به این دلیل حجم و وزن دستگاه به شدت کاهش یافته است.