اضافه شدن قابلیت کنترل نرم افزار شبیه ساز آسمان توسط تبلت یا گوشی همراه

یکی از مواردی که بسیار مورد درخواست کاربران آسمان نما بوده استفاده از تبلت یا گوشه های همراه ، جهت کنترل نرم افزار Stellarium است. از این پس می توانید علاوه بر کنترل نرم افزار از طریق صفحه کلید کامپیوتر آسمان نما بوسیله تبلت یا گوشی همراه هم از هر نقطه ای در آسمان نما نرم افزار را کنترل کرده و کنترل بسیار بیشتری روی اجراهای تان داشته باشید. 

control_1