| گنبدهای ثابت

گنبدهای ثابت

گنبدهای ثابت

گنبدهای ثابت مناسب آسمان نماهای ثابت است و نکات مهمی در طراخی و ساخت آنها باید در نظر گرفته شود. انعکاس صدا ، نوع رنگ سطح داخلی گنبد ، جنس ... [ادامه مطلب]