گنبدهای ثابت

گنبدهای ثابت مناسب آسمان نماهای ثابت است و نکات مهمی در طراخی و ساخت آنها باید در نظر گرفته شود. انعکاس صدا ، نوع رنگ سطح داخلی گنبد ، جنس گنبد و بسیاری مطالب دیگر از جمله مسائل مهم در طراحی گنبد اند. جهت مشاوره در زمینه ساخت گنبد های ثابت با ما تماس بگیرید.