گنبدهای پارچه ای

گنبد های پارچه ای یا بادی بهترین گزینه برای اجرای آسمان نما در مکان های مختلف است. یک دمنده هوا گنبد را باد کرده و می توان از گنبد استفاده کرد. گنبد های بادی در اندازه های مختلف عرضه می شوند . معمولا کوچکترین اندازه آنها قطری 4 متری دارند و بزرگترین آنها حتی به 12 متر هم می رسند.