آسمان نمای خانه نجوم نجف آباد

خانه نجوم نجف آباد حدود 2 سال پیش یکی از اولین مراکزی در ایران بود که به آسمان نمای دیجیتال مجهز گردید. آسمان نمای این مجموعه مدل NP768 به همراه گنبدی بادی به قطر 5 متر می باشد.