آسمان نمای کانون فرهنگی تربیتی قدس

آسمان­ نمای کانون فرهنگی تربیتی قدس در شهر تهران واقع است. این آسمان­ نما که در سال 1394 تأسیس شده است.صفحه­ ی نمایش گنبدی شکل این آسمان نما از نوع گچی و به قطر 4 متر است و با داشتن چیدمان نیمکتی، ظرفیت پذیرش 25 نفر بازدید کننده را در هر نوبت اجرا دارد.